[Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!

[Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi!
[Đoản Văn] Đại Thần, Hát Cho Em Thêm Một Bài Đi! Xếp hạng: 4/5 - 57,071 Lượt đánh giá.

Nội dung

Thể loại: Võng phối, ngược tâm, ôn nhu tra công x kiên cường ẩn nhẫn thụ, BE.

Đây chỉ là một đoản văn nhỏ kể về việc một đại thần gặp được người trang trí. Lần đầu họ gặp nhau là trên weibo.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý