Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)
Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu) Xếp hạng: 4/5 - 99,983 Lượt đánh giá.

Nội dung

Tên gốc: 失落神庙
Thể loại: Đam Mỹ, toàn tức võng du, 1×1, lãnh khốc cường công, thông minh xinh đẹp thụ, công sủng thụ, HE.
Nội dung: Ma pháp, ảo tưởng không gian, kỵ sĩ cùng kiếm tình.
Dịch: QT
Xếp chữ: Khuynh Nguyệt (36 chương đầu), Tiểu Hân (còn lại)
Chỉnh sửa: Tiểu Hân, Ishuca topA
Số chương: 84

Lost Temple (Thất lạc thần miếu), đại hình não song trong tuyến võng du, nhân vật chính của chúng ta cũng bắt đầu hành trình kì huyễn vào võng du, gặp gỡ thích khách của Thiên Sứ tộc luôn kiệm lời mà trong thế giới hiện thực là thợ săn tiền thưởng hạng nhất? Một đường đi chung, cậu vì y cam tâm rửa tay làm cơm canh, y vì cậu không màng tự chặt cánh đọa thiên, từ khi nào thì hữu tình đã biến thành ái tình? Mà tình yêu trong thế giới hư cấu có khả năng trong thế giới hiện thực không.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý